Fundargerðir

Til bakaPrenta
Bæjarstjórn Ölfuss - 333

Haldinn í Ráðhúsi Ölfuss,
27.06.2024 og hófst hann kl. 16:30
Fundinn sátu: Grétar Ingi Erlendsson bæjarfulltrúi,
Erla Sif Markúsdóttir bæjarfulltrúi,
Guðlaug Einarsdóttir 1. varamaður,
Geir Höskuldsson 2. varamaður,
Gunnsteinn R. Ómarsson 1. varamaður,
Hlynur Logi Erlingsson 3. varamaður,
Ása Berglind Hjálmarsdóttir bæjarfulltrúi,
Elliði Vignisson bæjarstjóri,
Sandra Dís Hafþórsdóttir sviðsstjóri,
Fundargerð ritaði: Sandra Dís Hafþórsdóttir, sviðsstjóri
Grétar Ingi Erlendsson stýrði fundi í fjarveru forseta og varaforseta.

Í upphafi fundar leitaði forseti eftir athugasemdum við fundarboðið, engar athugasemdir bárust.

Einnig óskaði forseti eftir því að tekin yrðu inn með afbrigðum mál nr. 2405176 og 2309040 úr fundargerð 74. fundar skipulags- og umhverfisnefndar og mál nr. 2406024 úr fundargerð 75. fundar skipulags- og umhverfisnefndar og var það samþykkt samhljóða.


Dagskrá: 
Almenn mál
1. 1806017 - Kosning í nefndir og ráð Sveitarfélagsins Ölfuss.
Kosningar í embætti innan bæjarstjórnar til eins árs.

1. Kosning forseta til eins árs.
2. Kosning 1. varaforseta til eins árs.


Fyrir fundinum lá tillaga um að Gestur Þór Kristjánsson verði forseti til eins árs og Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir varaforseti til sama tíma.

Samþykkt samhljóða.
2. 1806017 - Kosning í nefndir og ráð Sveitarfélagsins Ölfuss.
Kosning þriggja aðalmanna og þriggja varamanna í bæjarráð til eins árs sbr. 27. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Sveitarfélagsins Ölfuss nr. 434/2024. Kjósa skal formann og varaformann.


Fyrir fundinum lá tillaga um að eftirfarandi skipi bæjarráð:

Aðalmenn
Grétar Ingi Erlendsson D-lista, formaður
Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir D-lista, varaformaður
Hrönn Guðmundsdóttir, B-lista

Varamenn
Erla Sif Markúsdóttir, D-lista
Gestur Þór Kristjánsson, D-lista
Vilhjálmur Baldur Guðmundsson, B-lista

Auk þess verði Ása Berglind Hjálmarsdóttir H-lista áheyrnarfulltrúi og Böðvar Guðbjörn Jónsson H-lista varaáheyrnarfulltrúi.

Samþykkt samhljóða.

3. 2105036 - Fundartími bæjarstjórnar
Lagt er til að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar verði 29. ágúst nk.og að bæjarráði Sveitarfélagsins Ölfuss verði falin fullnaðarafgreiðsla mála og sömu heimildir og bæjarstjórn hefur á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur.
Samþykkt samhljóða.
4. 2406072 - Fyrirspurn B- og H-lista um atvinnuuppbyggingu og starfsemi fyrirtækja í Ölfusi
Fulltrúar H og B lista leggja fram eftirfarandi fyrirspurn:

Mikil atvinnuuppbygging er í farvatninu í Sveitarfélaginu Ölfusi, svo mikil að erfitt er að átta sig á heildarumfangi. Fulltrúar B- og H-lista óska eftir því að fá yfirlit yfir öll þau fyrirtæki sem eru að byggja upp starfsemi sína í sveitarfélaginu eða hafa hug á því að gera það ásamt upplýsingum um fjölda starfa sem fyrirtækin áætla að starfsemi þeirra kalli á.
Einnig köllum við eftir upplýsingum um áætlað vatnsmagn sem hvert og eitt fyrirtæki áætlar að nota sem og raforkuþörf.

Elliði Vignisson og Ása Berglind Hjálmarsdóttir tóku til máls.

Ása Berglind Hjálmarsdóttir H-lista lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd bæjarfulltrúa B- og H-lista:

Í Orku- og auðlindastefnu Ölfuss er, eðlilega, lögð áhersla á að nýting auðlinda sé sjálfbær. Það er ljóst að margir hafa áhyggjur af þeirri gríðarlegu auðlindanotkun sem öll þessi uppbygging kallar á og þá sér í lagi vatnsnotkun. Í erindi Magnúsar Tuma Guðmundssonar frá Umhverfismatsdegi Skipulagsstofnunar 11. júní síðast liðinn þá er vatnsnotkun fyrirtækja í Ölfusi sem eru að byggja upp landeldi tekin fyrir og þar kemur ýmislegt fróðlegt fram.
Eins og það að heildarvatnsnotkun á köldu vatni á Reykjavíkursvæðinu er innan við 1 rúmmetra á sekúndu en ef áætlanir allra landeldisfyrirtækjanna ganga upp þá eru þau að fara að nota 69 rúmmetra á sekúndu, sem skiptist í 61 af jarðsjó og 8 af ferskvatni, sem er tvöföldun á heildar ferskvatnsnotkun á Íslandi. Ferskvatnið kemur úr svokölluðum Selvogsstraumi þar sem um 16 rúmmetrar á sekúndu flæða um. Magnús Tumi sagði ennfremur að það bendi flest til þess að núverandi áætlanir um fiskeldi gangi upp en það verði að vera góð eftirlitskerfi og gera þetta í skrefum. Enn og aftur vil ég líka minna á að ekki hefur verið í gildi atvinnustefna í sveitarfélaginu í þónokkur ár og sú vinna sem átti að klárast vorið 2023 hefur ekki farið fram.

Elliði Vignisson lagði til að fresta málinu til næsta fundar þar sem ekki náðist að afla allra þeirra gagna sem þörf var á til að svara erindinu og var það samþykkt samhljóða.

5. 2406005 - Lántaka Brunavarnir Árnessýslu
Erindi Brunavarna Árnessýslu, dags. 30.05.2024, vegna lántöku vegna kaupa á nýjum dælubíl, byggingar á tækja- og búnaðargeymslu á Laugarvatni og fyrsta áfanga byggingar á Flúðum.
Sveitarfélagið Ölfus samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Brunavarna Árnessýslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð kr. 190.000.000.-, í samræmi við skilmála láns til ársins 2039 eins og þeir verða á þeim tíma er lánið er tekið. Er ábyrgð þessi veitt sbr. heimild í 2. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og er hún óskipt (in solidum) gagnvart kröfuhafa, en innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í Brunavörnum Árnessýslu. Sveitarfélagið Ölfus veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum.
Er lánið tekið til að fjármagna kaup á nýjum dælubíl, vegna byggingar á tækja- og búnaðargeymslu á Laugarvatni og vegna fyrsta áfanga byggingar á Flúðum, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

Sveitarfélagið Ölfus skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Brunavarna Árnessýslu til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila.
Fari svo að Sveitarfélagið Ölfus selji eignarhlut í Brunavörnum Árnessýslu til annarra opinberra aðila, skuldbindur Sveitarfélagið Ölfus sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta.
Jafnframt er Elliða Vignissyni, kt 280469-5649, bæjarstjóra Sveitarfélagsins Ölfuss, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta f.h. Sveitarfélagsins Ölfuss veitingu ofnangreindrar ábyrgðar með áritun á lánssamninginn.

Samþykkt samhljóða.
6. 2301012 - Undanþága frá skilyrðum um lágmarksíbúafjölda v barnaverndarþjónustu
Fyrri umræða um samning Hveragerðisbæjar og Sveitarfélagsins Ölfuss vegna undanþágu frá skilyrðum um lágmarksíbúafjölda vegna barnaverndarþjónustu.

Samningurinn fór til yfirferðar í mennta- og barnamálaráðuneytinu og var samþykktur í fjölskyldu- og fræðslunefnd 20.06.2024.

Lagt er til að samningnum verði vísað til síðari umræðu.

Bæjarstjórn samþykkir enn fremur að Eyrún Hafþórsdóttir, deildarstjóri velferðarþjónustu, verði fulltrúi Sveitarfélagsins Ölfuss í því er snýr að stjórnsýslu samningsins.

Samþykkt samhljóða.

7. 2402082 - Stóragerði ASK
Lögð er fram aðalskipulagsbreyting fyrir Stóragerði ÍB18. Bætt er við einni íbúðarlóð og núverandi vatnsbóli bætt við aðalskipulag.

Afgreiðsla nefndar: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa breytinguna og ganga frá málinu í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
8. 2406026 - Bakkamelur íbúasvæði ASK
Lögð er fram skipulagslýsing vegna aðalskipulagsbreytingar fyrir landið Bakkamel, reit ÍB30 í aðalskipulagi. Skipulagssvæðið verður stækkað úr 28 í 48 Ha og hámarks íbúðamagn aukið úr 25 í 95.

Afgreiðsla nefndar: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa skipulagslýsinguna í samræmi við 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Bent er á að nauðsynlegt verður að áfangaskipta skipulaginu þegar deiliskipulag verður lagt fram þar sem hámark 25 íbúðir verða í hverjum áfanga. Þá er minnt á að byggðir af þessari stærð þurfa að uppfylla tæknilýsingu Ölfuss sem finna má á vefsíðu sveitarfélagsins.

Grétar Ingi Erlendsson vék af fundi við afgreiðslu á þessum lið. Erla Sif Markúsdóttir tók við fundarstjórn.

Ása Berglind Hjálmarsdóttir, Elliði Vignisson og Geir Höskuldsson tóku til máls.

Niðurstaða nefndarinnar sett í atkvæðagreiðslu og hún staðfest.

Grétar Ingi Erlendsson kom aftur inn á fundinn og tók við stjórn fundarins.
9. 2401044 - Grímslækjarheiði ASK
Lögð er fram aðalskipulagsbreyting vegna íbúðabyggðar Ytri-Grímslækjar ÍB17 þar sem fyrirhugað er að fjölga íbúðum úr 19 í 25 að ósk landeigenda. Innan skipulagssvæðisins eru lóðir á svonefndri Grímslækjarheiði; Sögusteinn 1 (L231059), Sögusteinn (L172269), Ytri-Grímslækur lóð (L195678) og Hraunkvíar (L172270), Ytri-Grímslækur lóð (L175678) og Efri-Grímslækur land (L203017).

Afgreiðsla nefndar: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa breytinguna og ganga frá málinu í samræmi við 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin bendir á að með skipulaginu stækkar vatnsverndarsvæði inn á aðliggjandi lóð. Skipulagsfulltrúa er falið að upplýsa viðkomandi landeiganda sérstaklega um skipulagið.

Niðurstaða nefndarinnar staðfest
10. 2402055 - Breyting á Aðalskipulagi - landfylling á hafnarsvæði
Endurkoma eftir athugasemdaferli
Skipulagið var auglýst og fór í athugasemdaferli í skipulagsgátt en því ferli er nú lokið. Samtals bárust 134 umsagnir meðan á umsagnartíma stóð sem myndi teljast mikið, allavega það mesta sem sést hefur vegna skipulaga í Ölfusi frá því skipulagsgátt var tekin í notkun.
Í flestum þeim umsögnum sem bárust er því mótmælt að landfylling verði sett á þennan stað. Rökstuðningur í umsögnum er að mestu samhljóða en almennt er því mótmælt að landfylling fái fram að ganga af þeim sökum að slík framkvæmd myndi hafa verulega neikvæð áhrif á brimbrettaöldu eða jafnvel eyðileggja hana alveg.
Ljóst er að stór hluti fólks hefur áhyggjur af því að landfyllingin myndi valda óafturkræfum skaða á útivistarsvæði sem nýtt er til brimbrettaiðkunar. Við ákvörðun í slíku máli þarf sveitarfélagið að meta heildarhagsmuni sveitarfélagsins sjálfs, íbúa sveitarfélagsins og svo annarra aðila sem skipulagið snertir.
Þá ber að hafa í huga að umbætur á hafnarsvæðinu er gríðarlega mikilvægt verkefni fyrir atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu. Höfnin er mikilvæg undirstaða atvinnulífs Þorlákshafnar og grunnurinn að þróun byggðar á svæðinu. Fyrirhuguð landfylling er veigamikill þáttur í því að efla hafnarsvæðið og þá atvinnustarfsemi sem þar er starfrækt.
Í málinu virðist sem svo að hagsmunir hafnarinnar annars vegar og brimbrettaiðkenda hins vegar stangist á.
Í umsögn Brimbrettafélags Íslands er vísað til minnisblaðs sem unnið var fyrir félagið af dönsku verkfræðistofunni DHI. Í minnisblaðinu er tekið sérstaklega fram að mat á brimbrettaöldu taki almennt um 3-8 vikur og feli í sér ítarlega gagnasöfnun. Höfundur minnisblaðsins hafi takmörkuð gögn og aðeins haft 3 daga til að vinna minnisblaðið. Taka verði tillit til þess við túlkun niðurstaðna.
Í minnisblaðinu kemur fram að höfundur þess telur hættu á að landfyllingin hafi áhrif á brimbrettaöldu og mælist til þess að ráðist verði í frekari greiningar.
Í málinu liggur einnig fyrir minnisblað Portum verkfræðistofu áhrif landfyllingarinnar á brimbrettaöldu sem sveitarfélagið lét gera á síðasta ári. Í ljósi þeirra mörgu umsagna sem borist hafa fékk sveitarfélagið verkfræðistofuna til að rýna málið betur og eftir atvikum uppfæra minnisblaðið með tilliti til framkominna athugasemda, meðal annars með því að leggja fram nánari lýsingu á aðferðafræði og bæta við myndskýringar.
Niðurstaða Portum verkfræðistofu er sú áhrif landfyllingar yrðu óveruleg á öldufar. Lagt er þó til að landhluti garðs verði gerður meira hornrétt á strönd til að minnka líkur á að endurkast fari beint á móti öldu.
Niðurstöður minnisblaðanna frá Portum annars vegar og DHI hins vegar eru ekki samhljóma og komast höfundar að öndverðri niðurstöðu. Í minnisblaði DHI er niðurstaðan sú að hætta sé á að landfyllingin hafi verulega neikvæð áhrif á brimbrettaöldu meðan niðurstaða minnisblaðs Portum er að áhrif á brimbrettaöldu verði óveruleg. Minnisblað Portum var unnið upp úr öldufarsgreiningum sem unnar voru af Vegagerðinni árið 2021 og sýnir minnisblaðið úr öldufarslíkani hvar aldan byggist upp. Í minnisblaði DHI er ekki stuðst við greiningar á öldufari. Að auki eru landfyllingin sem sýnd er á uppdrætti í minnisblaði DHI ekki í samræmi við raunverulegar áætlanir.
Eftir skoðun minnisblaðanna tveggja er það mat sveitarfélagsins að minnisblað Portum byggi á greinarbetri gögnum en minnisblað dönsku verkfræðistofunnar DHI. Þá ber að horfa til þess fyrirvara sem kemur fram í upphafi danska minnisblaðsins þar sem höfundur þess tilgreinir að niðurstaða þess sé einungis eins konar forkönnun en ekki endanleg niðurstaða.
Þegar myndir eru skoðaðar úr minnisblaði Portum verkfræðistofu má greina betur það svæði sem aldan fer um og hvernig landfyllingin myndi líta út í samanburði við ölduganginn. Á loftmyndum má einnig sjá hvernig landfyllingin mun vera staðsett á grynningum sem þegar innihalda mikið af stórgrýti.
Að báðum minnisblöðum virtum og með tilliti til loftmynda og öldufarsteikninga úr minnisblaði Portum verkfræðistofu er það mat sveitarfélagsins að líkur á að landfylling af þessari stærð hafi áhrif á brimbrettaöldu séu hverfandi. Minnisblað verkfræðistofunnar DHI virðist hafa verið unnið upp úr mjög takmörkuðum gögnum sem erfitt er að draga veigamiklar ályktanir út frá. Ef farið yrði að tillögu Portum varðandi það að lega varnargarðs yrði formuð meira hornrétt á strönd svo endurkasti sé beint upp í fjöru fremur en aftur út í átt að upptökum öldu, myndu líkindi á að aldan raskist minnka enn frekar.
Brimbrettaiðkendur hafa lagst hart gegn fyrirhugaðri landfyllingu og bera því við að hún muni hafa veruleg áhrif á brimbrettaölduna og jafnvel eyðileggja með öllu möguleika til að stunda brimbrettaiðkun á þessu svæði. Í ljósi þess sem fram hefur komið hefur sveitarfélagið leitast eftir að greina hver raunveruleg áhætta sé á að umrædd brimbrettaalda spillist við landfyllinguna. Á móti kemur mjög brýn þörf hafnarinnar og samfélagsins fyrir aukið athafnasvæði.
Sveitarfélagið tekur undir það með brimbrettaáhugafólki að það væri mjög miður ef ekki yrði mögulegt að stunda brimbrettaiðkun á svæðinu, sér í lagi í ljósi þess mikla áhuga sem brimbrettaáhugafólk hefur sýnt á svæðinu og þeirra mörgu athugasemda sem bárust um skipulagið. En eftir yfirferð gagna er það mat sveitarfélagsins að hætta á því að brimbrettaaldan spillist sé ekki eins veruleg og brimbrettaiðkendur óttast. Þá ber að líta til þeirra verulegu hagsmuna sem fólgnir eru í eflingu hafnarinnar og þeirrar brýnu þarfar sem er um aukið athafnasvæði við bryggju fyrir höfnina.
Við ákvarðanatöku í skipulagsmálum vegast oft á mismunandi hagsmunir. Með hliðsjón af heildarmati á öllum áhrifaþáttum er það niðurstaða Sveitarfélagsins Ölfuss að umrædd breyting á aðalskipulagi skuli samþykkt. Að þessu sögðu er þó lagt til að farið verði að þeim tillögum sem komu fram í minnisblaði Portum um að formun landfyllingarinnar verði með þeim hætti að hættu á endurkasti öldu verði haldið í lágmarki.

Afgreiðsla nefndar: Málið var tekið til atkvæðagreiðslu á fundinum. Fulltrúar D lista greiddu atkvæði með tillögunni. Hrönn Guðmundsdóttir B-lista greiddi atkvæði á móti og Vilhjálmur Baldur Guðmundsson B-lista sat hjá.

Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að ganga frá málinu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar og 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010.

Gunnsteinn Ómarsson B-lista tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd bæjarfulltrúa B- og H-lista.

Lykilforsenda skv. meirihluta fyrir samþykkt aðalskipulagstillögunnar er að fyrirhuguð landfylling sé veigamikill þáttur í því að efla hafnarsvæðið og þá atvinnustarfsemi sem þar er starfrækt.
Upphafleg hönnun nýju Suðurvararbryggju gerði ekki ráð fyrir þessari landfyllingu. Fyrsti rökstuðningur fyrir henni, sem birtist fyrir rétt um ári síðan, var sá að fjárhagslegur sparnaður fælist í því að afsetja „uppúrtekt“ við nýju Suðurvararbryggju á þessum stað. Allur annar rökstuðningur sem notaður er fyrir mikilvægi þessarar framkvæmdar hefur orðið til síðar.
Lítið er gert úr þeim 134 umsögnum sem bárust um aðalskipulagstillöguna og þær sagðar að mestu samhljóða um það að aldan á svæðinu skerðist. Það er einbeittur útúrsnúningur því augljóslega má lesa út úr umsögnum að áhyggjur snúa að því að brimbrettasvæðið skerðist og að landfyllingin bæði stytti það svæði sem nýtilegt verður til brimbrettaiðkunar og geri það beinlínis hættulegt til brimbrettaiðkunar. Það virðist því miður skautað framhjá þessum rökstuddu áhyggjum í svörum sveitarfélagsins til umsagnaraðila.
Við mat á þessari niðurstöðu meirihlutans er eingöngu stuðst við álit einnar verkfræðistofu, reyndar þeirrar stofu sem veitt hefur sveitarfélaginu ráðgjöf allt frá hugmyndarstigi þeirrar enduruppbyggingar sem nú fer fram á nýju Suðurvararbryggjunni til dagsins í dag. Eðlilegt og sanngjarnt hefði verið að fá óháðan fagaðila til að leggja mat á áhrif þessarar framkvæmdar á þessa náttúruperlu sem nú er ógnað. Margt fleira er hægt að tína til en í okkar huga og mikils fjölda annara eru áhrif þessarar framkvæmdar ekki nægilega upplýst og því alls ekki nægar forsendur til grundvallar til að samþykkja skipulagið.
Gunnsteinn R. Ómarsson B-lista, Hlynur Logi Erlingsson B-lista, Ása Berglind Hjálmarsdóttir H-lista.

Ása Berglind Hjálmarsdóttir H-lista tók til máls og lagði fram eftirfarandi tillögu fyrir hönd bæjarfulltrúa B- og H-lista:

Í samtali okkar við Skipulagsstofnun um fyrirhugaða landfyllingu og hvernig sveitarfélagið ætti að beita sér ef það ætlar að sjá til þess að rannsóknarreglunni sé fylgt eftir, þá var okkur sagt að það gæti verið gert t.d. með því að fá álit þriðja aðila sem er óháður málinu. Það er ljóst að verkfræðistofan Portum er ekki óháð í málinu og því viljum við leggja til að sveitarfélagið leiti til óháðs aðila og fái úr því skorið hvort fyrirhuguð landfylling hafi neikvæð áhrif á ölduna sem notuð er fyrir brimbrettaíþróttina. Það þarf að vera fullvíst að viðkomandi aðili setji sig vel inn í málið og fái upplýsingar frá báðum hagsmunaaðilum, sveitarfélaginu sem og Brimbrettafélaginu.
Þá viljum við líka í þessu samhengi minna á meðalhófsregluna, 12. gr. stjórnsýslulaga, sem segir að stjórnvald skal aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.

Tillagan var lögð í atkvæðagreiðslu og var hún felld með 4 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista, bæjarfulltrúar B- og H-lista greiddu atkvæði með tillögunni.

Niðurstaða nefndarinnar var lögð í atkvæðagreiðslu og hún staðfest með 4 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista, bæjarfulltrúar B- og H-lista greiddu atkvæði á móti.
11. 2305039 - DSK Hótel og tengd starfsemi í Hafnarvík v Leirur í Þorlákshöfn - Golfvöllur
Lögð er fram tillaga að deiliskipulagi fyrir hótel með heilsulind og veitingahús. Svæðið sem um ræðir er óbyggt svæði innan þéttbýlismarka Þorlákshafnar, u.þ.b. 2,5 km austan við miðbæinn. Fyrirhuguð stærð hótels er allt að 120 herbergi með áætluðum fjölda gistirúma allt að 250. Starfsmannafjöldi verður allt að 20.

Afgreiðsla nefndar: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa tillöguna í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010.

Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
12. 2403002 - Hellisheiðarvirkjun br. DSK nr. 20
Endurkoma eftir athugasemdaferli.

Engar athugasemdir bárust frá umsagnaraðilum á athugasemdatíma. Ábending kom frá UST um að fjalla þurfi um áhrif á vatnshlot. OR leggur einnig fram lítillega breytingu á texta skipulagsins á þann veg að niðurgrafin skiljuvatnslögn geti verið hvoru megin sem er meðfram gamla þjóðveginum, ekki bara sunnan megin við. Eftirfarandi skýring barst frá OR:
Breyting á deiliskipulagi felst annars vegar í því að afmörkun hluta af borteig X við skiljustöð 2 er breytt til að koma fyrir nýrri vinnsluholu sem rúmast ekki innan núverandi afmörkunar vegna landslags og lagna. Stærð borteigs er óbreytt og eftir sem áður er heimild fyrir einni nýrri vinnsluholu. Þar sem aðeins er verið að hliðra afmörkun svæðisins er ekki talið að áhrif verði á vatnshlot svæðisins.
Hins vegar felst breyting á deiliskipulagi í lítilli dælustöð sem er innan skilgreind iðnaðarsvæðis í aðalskipulagi og við núverandi lagnasvæði. Einnig er gert ráð fyrir færslu á niðurgrafinni skiljuvatnslögn en eftir sem áður verður lögnin meðfram núverandi vegum. Framkvæmdir við litla dælustöð og færsla á legu lagnar sem þegar er skilgreind í deiliskipulagi eru umfangslitlar og ekki taldar hafa áhrif á vatnshlot svæðisins.

Varðandi að orðalagi sé breytt þannig að niðurgrafin skiljuvatnslögn geti verið hvoru megin sem er meðfram gamla þjóðveginum en ekki bara sunnan vegarins á uppdrættinum er að þegar tillaga að deiliskipulagsbreytingu var lögð fram var ekki byrjað að hanna lögnina. Nú er hönnunarferlið hafið og við þá vinnu hefur komið í ljós að mögulega hentar betur að hafa lögnina norðan gamla þjóðvegarins að hluta eða öllu leyti.

Afgreiðsla nefndar: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að ganga frá málinu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
13. 2405173 - Umsókn um deiliskipulag -eða breytingu - Hveradalir skíðaskáli
Lögð er fram breyting á deiliskipulagi fyrir lóð skíðaskálans í Hveradölum. Meginbreyting tillögunnar felst í því að stærð og lögun byggingareita 04, 05 og 06 hefur verið breytt á teikningu og reit 07 hefur verið bætt við. Ný hótelbygging kemur á reit 06 og þjónustubyggingar færast yfir á reit 04. Bílastæði eru flutt frá miðsvæði að Suðurlandsvegi til að minnka áhrif þeirra á svæðið og nýta betur miðsvæðið.

Afgreiðsla nefndar: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa tillöguna í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010.

Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
14. 2309040 - DSK Breyting á deiliskipulaginu Hjarðarból lóðir 1 og 2
-Endurkoma eftir athugasemdaferli
Athugasemd kom frá Landsnet um að gera þyrfti breytingar til að sýna háspennulínu sem liggur um landið. Skipulagshöfundur hefur gert lagfæringar og Landsnet hafa staðfest að komið hafi verið til móts við þeirra athugasemd.

Afgreiðsla: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að ganga frá málinu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010.

Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
15. 2405176 - Víkursandur uppskipting lóða, óv. br. DSK
Lögð er fram tillaga að óverulegri breytingu á deiliskipulagi Víkursands. Til að auka fjölbreytileika lóðarstærða á svæðinu er einni lóð skipt upp. Lóðin sem var 19500 m2 verður að 6 smærri lóðum.

Niðurstaða: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulags- og byggingarfulltrúum verði heimilað að samþykkja breytinguna og ganga frá málinu í samræmi við 3. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
16. 2406024 - Selvogsbraut 12 - stækkun verslunar DSK
Lögð er fram deiliskipulagsbreyting vegna sameiningar lóða og stækkunar á verslun við Selvogsbraut 12. Deiliskipulagið byggir á hugmyndum sem lagðar voru fyrir skipulagsnefnd á síðasta fundi.

Afgreiðsla: Nefndin beinir því til bæjarstjórnar að skipulagsfulltrúa verði falið að auglýsa tillöguna í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010.

Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
Fundargerðir til staðfestingar
17. 2406000F - Bæjarráð Ölfuss - 422
Fundargerð 422.fundar bæjarráðs Ölfuss frá 06.06.2024 til staðfestingar.

1. 2403057 - Uppbygging og framtíðarsýn golfvallar - erindi frá Golfklúbbi Þorlákshafnar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
2. 2406001 - Þrengslavegur. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
3. 2406003 - Mölunarverksmiðja Heidelberg í Ölfusi - minnisblað Skipulagsstofnunar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.

Ása Berglind Hjálmarsdóttir tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd bæjarfulltrúa B- og H-lista:

Í tímalínu sem fylgir málinu og varðar það ferli sem koma skal áður en kosningarnar fara fram er því haldið ranglega fram að Skipulagsstofnun telji rétta ákvörðun hafa verið tekna með frestun kosninga. Það er rangt og algjörlega ólíðandi að ósannindi sem þessi séu borin fram. Spurningu okkar til forstjóra Skipulagsstofnunar svaraði hann þessari fullyrðingu á þennan hátt: ,,Við tökum ekki afstöðu til kosninganna eða breytinga á tímasetningu þeirra" Við förum fram á að þessu verði breytt.

Elliði Vignisson, Geir Höskuldsson, Ása Berglind Hjálmarsdóttir og Grétar Ingi Erlendsson tóku til máls.

4. 2406004 - Beiðni um viðauka - gatnaframkvæmdir. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
5. 2401046 - Umsókn um kaup á fasteign og meðfylgjandi lóð Nesbraut 8. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
6. 2406002 - Farsældarráð á Suðurlandi. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
7. 2405167 - Samráðsgátt - Hvítbók í málefnum innflytjenda. Til kynningar.
8. 1704002 - Lagafrumvörp Beiðni Alþingis um umsögn. Til kynningar.
9. 2405178 - Sumarhópur Saman - bréf til sveitarstjórna. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.

Fundargerðin tekin fyrir í heild sinni og hún staðfest.
18. 2405008F - Skipulags- og umhverfisnefnd - 74
Fundargerð 74.fundar skipulags- og umhverfisnefndar frá 05.06.2024 til staðfestingar.

1. 2309035 - ASK Meitlar og Hverahlíð II - Aðalskipulagsbreyting vegna rannsóknaboranna. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
2. 2405176 - Víkursandur uppskipting lóða, óv. br. DSK. Tekið fyrir sérstaklega.
3. 2309040 - DSK Breyting á deiliskipulaginu Hjarðarból lóðir 1 og 2. Tekið fyrir sérstaklega.
4. 2405174 - Vetrarbraut 29-33 og 35-39 fyrirspurn um stækkun lóðar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
5. 2405106 - Vesturbakki 1 - fyrirspurn um stækkun lóðar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
6. 2405172 - Tilnefning fulltrúa í stýrihóp - Staðsetning skotíþrótta á Höfuðborgarsvæðinu. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
7. 2405171 - Erindi um langtímabúsetu gestahúsi. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
8. 2405177 - Umsókn um framlengingu stöðuleyfis fyrir SODAR vindmælitæki. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
9. 2405163 - Selvogsbraut 12, sameining lóðar. Tekið fyrir sérstaklega.
10. 2311011F - Afgreiðslunefnd byggingarfulltrúa - 56

Fundargerðin tekin fyrir í heild sinni og hún staðfest.

19. 2406003F - Skipulags- og umhverfisnefnd - 75
Fundargerð 75.fundar skipulags- og umhverfisnefndar frá 19.06.2024 til staðfestingar.

1. 2309035 - ASK Meitlar og Hverahlíð II - Aðalskipulagsbreyting vegna rannsóknaboranna. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
2. 2406003 - Mölunarverksmiðja Heidelberg í Ölfusi - minnisblað Skipulagsstofnunar
3. 2402082 - Stóragerði ASK. Tekið fyrir sérstaklega.
4. 2406026 - Bakkamelur íbúasvæði ASK. Tekið fyrir sérstaklega.
5. 2401044 - Grímslækjarheiði ASK. Tekið fyrir sérstaklega.
6. 2402055 - Breyting á Aðalskipulagi - landfylling á hafnarsvæði. Tekið fyrir sérstaklega.
7. 2406050 - Laxabraut 15-29 Landeldisstöð First Water DSK. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
8. 2305039 - DSK Hótel og tengd starfsemi í Hafnarvík v Leirur í Þorlákshöfn - Golfvöllur. Tekið fyrir sérstaklega.
9. 2403010. - Hellisheiðarvirkjun br. DSK nr. 20. Tekið fyrir sérstaklega.
10. 2405173 - Umsókn um deiliskipulag -eða breytingu - Hveradalir skíðaskáli. Tekið fyrir sérstaklega.
11. 2406009 - Háagljúfur 5,7 og 10 - stofnun lóðar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
12. 2406010 - Vesturbakki 12 - breyting á stærð lóðar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
13. 2406017 - Vindmælingarmastur við Nesjavallaveg - umsókn um framkvæmdaleyfi. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
14. 2406018 - Árhvammur - vilyrði fyrir stofnun lóðar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
15. 2406022 - Umsókn um framkvæmdaleyfi - rannsóknarboranir í Meitlum. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
16. 2406024 - Selvogsbraut 12 - stækkun verslunar DSK
17. 2406025 - Nýtingarleyfi fyrir jarðsjó sunnan við lóðir Thor landeldi. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
18. 2406027 - Básahraun 45 - Grenndarkynning vegna viðbyggingar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
19. 2406019 - Vindmælingarmastur í þrengslum. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
20. 2406016 - Umsagnarbeiðni - Aðalskipulagsbreyting vegna Selfosslínu. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.

Fundargerðin tekin fyrir í heild sinni og hún staðfest.
20. 2406002F - Fjölskyldu- og fræðslunefnd - 22
Fundargerð 22.fundar fjölskyldu- og fræðslunefndar frá 20.06.2024 til staðfestingar.

1. 2301012 - Undanþága frá skilyrðum um lágmarksíbúafjölda v barnaverndarþjónustu. Tekið fyrir sérstaklega.
2. 2312019 - Minnisblað vegna breytinga á opnunartíma leikskólans. Til kynningar.
3. 2406020 - Reglur um greiðslur vegna dvalar barna hjá dagforeldrum í Ölfusi. Til staðfestingar.
4. 2406023 - Útikennslustofa í Skrúðgarði. Til kynningar.

Fundargerðin tekin fyrir í heild sinni og hún staðfest.
21. 2406004F - Framkvæmda- og hafnarnefnd - 54
Fundargerð 54.fundar framkvæmda- og hafnarnefndar frá 19.06.2024 til staðfestingar.

1. 2307020 - Suðurvararbryggja endurbygging stálþils. Til kynningar.
2. 2109002 - Stækkun hafnarinnar Áfangi 1. Suðurvarargarður og Suðurvararbryggja. Til kynningar.
3. 2406029 - Sjóvörn við golfvöll. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
4. 2406028 - Suðurvarabryggja-Yfirborðsfrágangur. Til kynningar.
5. 2406031 - Beiðni um viðauka-malbiksyfirlögn hluta Svartaskers. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
6. 2406030 - Fastráðning starfsmanns við höfnina. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
7. 2212030 - Gatnalýsing - Laxabraut-Nesbraut. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
8. 2204028 - Íþróttamiðstöð- endurnýjun rennibrautar. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.
9. 2401019 - Framkvæmdaráætlun 2023-24. Til kynningar.
10. 2406048 - Úthlutun lóðar og sala á byggingarrétti Hafnarvegur 1. Niðurstaða nefndarinnar staðfest.

Fundargerðin tekin fyrir í heild sinni og hún staðfest.
Fundargerðir til kynningar
22. 1603010 - Málefni fatlaðs fólks Fundargerðir stjórnar Bergrisans.
Fundargerð 73.fundar stjórnar Bergrisans frá 31.05.2024 til kynningar.
Lagt fram til kynningar.
23. 1602012 - Samstarf sveitarfélaga Fundargerðir stjórnar SASS.
Fundargerð 610.fundar stjórnar SASS frá 06.06.2024 til kynningar.
Lagt fram til kynningar.
24. 2009052 - Fundargerðir Heilbrigðisnefndar Suðurlands
Fundargerð 236.fundar Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 11.06.2024 til kynningar.
Lagt fram til kynningar.
25. 1603005 - Samstarf sveitarfélaga Fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga
Fundargerð 947.fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 19.04.2024 og 948.fundar frá 31.05.2024 til kynningar.

Lagt fram til kynningar.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:25 

Til bakaPrenta
X Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?