Umhverfisstefna skólans

Umhverfisstefna Grunnskólans í Þorlákshöfn:

  • Að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum

  • Að leitast við að hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag í umhverfismálum

  • Endurnýtanlegur úrgangur verði flokkaður og skilað til endurnýtingar

  • Innkaup grunnskólans verði byggð á stefnu ríkisins um vistvæn innkaup. Umhverfismerktar vörur verða keyptar umfram aðrar

  • Fræðsla til starfsfólks um umhverfismál og innra umhverfisstar verði aukin.

  • Starfsfólk og nemendur verða hvattir til að tileinka sér vistvænan lífsstíl

  • Grunnskólinn leitast við að viðhalda vinnu við grænfána og öðlast endurnýjun á honum á tveggja ára fresti.

Umhverfisnefnd Grunnskólans í Þorlákshöfn samanstendur af starfsfólki grunnskólans og nemendum hans. Leitast er eftir að þeir sem skipa nefndina hafi brennandi áhuga á umhverfismálum. Nemendur sem eru í nefndinni gáfu allir kost á sér í nefndina og þar sem fleiri en einn buðu sig fram var lýðræðisleg kosning.

Hlutverk nefndarinnar er að halda utan um starf umhverfisnefndar og verkefnið Skólar á grænni grein - Grænfáninn. Nefndin gerir tillögur að verkefnum tengdum umhverfisfræðslu á hverju skólaári. Verkefnin eru unnin í samvinnu við kennara.

Markmið 2023-2024

  1. Að vinna markvisst að því að minnka matarsóun.

  2. Virkja nemendur og starfsfólk í umhverfismálum og gera alla meðvitaða um mikilvægi þess að huga að umhverfismálum.

  3. Útvíkkun á heimili og aðrar stofnanir

Umhverfisnefnd, 2023-2024

Anna Margrét Smáradóttir, formaður

Anna Svava Sólmundardóttir

Ásta Pálmadóttir

Jenný Kjartansdóttir

Joanna Ulawtoska

Fulltrúar nemenda 2023-2024

1. bekkur – Erika Lind Sindradóttir

2. bekkur – Þórir Rafn Kjartansson

3. bekkur - Matthildur Ágústsdóttir

4. bekkur - Kristófer Ingi Örvarsson

5. bekkur – Þorvarður Ragnar Þórarins Sigrúnarson

6. bekkur - Ernir Ingi Eiríksson

7. bekkur - Sævar Þór Jóhannesson

8. bekkur - Guðrún Olga Garðarsdóttir

9. bekkur - Þorgerður K. Hermundardóttir

10. bekkur - Emilía Ósk Sigurðardóttir