Skimanir

Skimanir       
       
Eftirtaldar skimanir eru hóp- og færnipróf og eru lögð fyrir árganga sem hér segir:
       
Bekkir Próf Tími Framkvæmd
       
1.bekkur Stafaþekking september umsjónakennari/sérkennari
  Lesferill, lesskimun október sérkennari
  Lesferill, lesfimi sept., jan., maí sérkennari
  Hreyfifærni haustönn íþróttakennari
       
2.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan.,maí  umsjónarkennari
       
3.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan.,maí umsjónarkennari
  Talnalykill- stærðfræði nóv. sérkennari
  Orðarún 1 október umsjónarkennari
  Orðarún 2 apríl umsjónarkennari
       
4.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan., maí umsjónarkennari
  Stafsetning  febrúar sérkennari
  Orðarún 1 október umsjónarkennari
  Orðarún 2 apríl umsjónarkennari
       
5.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan.,maí sérkennari
  Orðarún 1 október umsjónarkennari
  Orðarún 2 apríl umsjónarkennari
       
6.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan., maí sérkennari
  Orðarún 1 október umsjónarkennari
  Orðarún 2 apríl umsjónarkennari
       
7.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan., maí sérkennari
  Orðarún 1 október umsjónarkennari
  Stafsetning nóvember sérkennari
  Orðarún 2 apríl umsjónarkennari
       
8.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan., maí sérkennari
  Orðarún 1 október umsjónarkennari
  Orðarún 2 apríl umsjónarkennari
       
9.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan., maí sérkennari
       
10.bekkur Lesferill, lesfimi sept., jan., maí sérkennari