Skimanir

Skimanir 2018-2019

Eftirtaldar skimanir eru hóp- og færnipróf og eru lögð fyrir árganga sem hér segir:

 

 Bekkir

próf

Hvenær

1.bekkur

Stafaþekking      

Tove Krogh,teiknipróf                                

Lesferill, lesskimun

Lesferill, lesfimi

Hreyfiþroskapróf

september

sept. og maí

október

sept., jan., maí

jan./feb.

2.bekkur

Lesferil,lesfimi

Stafsetning(Aston Index)

sept.,jan.,maí

október

3.bekkur

Lesferill, lesfimi

Stafsetning (Aston Index)  

Talnalykill- stærðfræði  

Orðarún                            

Sept., jan., maí

Október

September

október og apríl

4.bekkur

Lesferill, lesfimi

Stafsetning (Aston Index)

Orðarún

sept., jan., maí 

október

október og apríl

5.bekkur

Lesferill, lesfimi

Stafsetning (Aston Index)

Talnalykill- stærðfræði

Orðarún

Sept., jan., maí

október

október

október og apríl

6.bekkur

Lesferill,lesfimi

Stafsetning (Aston Index)

Orðarún

Sept., jan., maí

Október

Október og apríl

7.bekkur

Lesferill, lesfimi

Stafsetning (Aston Index)

Orðarún

Sept., jan., maí

október

október og apríl

8.bekkur

Lesferill ,lesfimi

Talnalykill-stærðfræði

Orðarún

Sept., jan., maí

Sept./okt.

október og apríl

9.bekkur

Lesferill, lesfimi

Stafsetning- GPR-14

Sept., jan., maí

október

10.bekkur

Lesferill, lesfimi

Sept., jan., maí