Beiðni um tengingu neysluvatnsheimæðar*Hversu marga l/sek, við hversu mörg bör
*Ídráttarrör inn í hús sé minnst 2 sinnum þvermál heimtaugar, eða samkvæmt vinnureglum vatnsveitunnar
captcha