Skipulag í kynningu

Eftirtalin skipulagsmál eru til kynningar hjá Sveitarfélaginu Ölfus. 
Hagsmunaaðilar eru hvattir til að kynna sér málin. Ábendingum og athugasemdum skal skila til skipulags- og byggingarfulltrúa á netfangið sigmar@olfus.is. Þeir sem skila ekki inn athugasemdum við skipulög í kynningu teljast samþykkir því.

Auglýsing á deiliskipulagi fyrir Sveitarfélagið Ölfus.

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022

Breyting á reit F11 sem er úr jörðinni Gljúfurárholt.
Bæjarstjórn Ölfuss auglýsir hér með tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022 samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulaglaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í að breyta notkun á F11 úr frístundabyggð í landbúnaðarland og einnig svæði fyrir þjónustustofnanir á um 2 ha landi.
Aðkoma að landinu er frá Hvammsvegi (374) í samræmi við samþykkt Vegagerðarinnar um aðkomu að svæðinu.
Svæðið tekur til lóða innan F11 sem eru Gljúfurárholt 23, landnr. 199505, 5,56 ha, Gljúfurárholt land 14, landnúmer 225762, 3,06 ha, Gljúfurárholt land 10, landnr. 199504, 11,26 ha, Gljúfurárholt land 13, landnúmer 225761, 3,08 ha. Nýtingarhlutfall á svæðinu er 0,05.

Á landbúnaðarlandi er heimilt að byggja í samræmi við aðalskipulag íbúðarhús fyrir fasta búsetu auk landbúnaðarbyggingar.
Breytingartillagan og umhverfisskýrsla verða til sýnis á bæjarskrifstofum Sveitarfélagsins Ölfuss að Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn frá og með 3. maí 2019 til 14. júní 2019 og hjá Skipulagsstofnun að Borgartúni 7b, 105 Reykjavík. Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Ölfuss, www.olfus.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til föstudagsins 14. júní 2019. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Ölfuss að Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Bæjarstjóri Ölfuss.

Greinargerð aðalskipulagsbreytingar

Tillaga að deiliskipulagstillögu fyrir lóðir úr landi Gljúfurárholts.

1. Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Gljúfurárholt land 10, skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og umhverfisskýrslu.

Aðkoma að landinu er frá Hvammsvegi (374) í samræmi við samþykkt Vegagerðarinnar. Ein tenging er frá Hvammsvegi (374) inn á land 10 og liggur tengivegur að lóðum nr. 13 og 14 frá þeirri tengingu.

Gljúfurárholts land 10, sem er 11,26 ha, er skipt upp í þrjá hluta. Nýtingarhlutfall er 0,05 og heildarbyggingarmagn, gólffletir, á landinu er 5630 m2. Um landið liggur síma-/ljósleiðarastrengur sem gæta skal að við framkvæmdir.

S1, sem er um 4,7 ha, er er skipulag fyrir þjónustukjarna fyrir fatlaða eða aldraða ásamt geymslu- og áhaldahúsi. Byggingarreitur fyrir þjónustukjarna og heimili með íbúðum eða stökum húsum, samtals 1500 m2 á einni hæð. Einnig reitur fyrir 700 m2 áhaldahús er tengist rekstrinum. Mesta hæð húsa má vera allt að 8 m yfir gólfplötu jarðhæðar. Húsform frjálst en mænissefna samkvæmt deiliskipulagi.

S2, sem er um 3,3 ha, eru gert ráð fyrir íbúðum starfsmanna, áhaldahúsi og gróðurhúsi tengt rekstrinum. Byggingarreitur fyrir allt að fjögur starfsmannaíbúðir/hús, allt að 600 m2 í heildina sem geta verið á 1-2 hæðum. Einnig gróðurhús allt að 400 m2 og áhaldahús allt að 200 m2 á einni hæð. Mesta hæð húsa má vera allt að 8 m yfir gólfplötu jarðhæðar. Húsform frjálst en mænissefna samkvæmt deiliskipulagi.

 S3, sem er um 3,3 ha, er ekki með byggingarreitum og verður svæðið tekið síðar fyrir með deiliskipulagi.

2. Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir Gljúfurárholt land 13 og 14 skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og umhverfisskýrslu.

Aðkoma að landinu er frá Hvammsvegi (374) í samræmi við samþykkt Vegagerðarinnar. Ein tenging er frá Hvammsvegi (374) inn á land 10 og liggur tengivegur að lóðum nr. 13 og 14 frá þeirri tengingu um land nr. 10. Um landið liggur síma-/ljósleiðarastrengur sem gæta skal að við framkvæmdir.

Gljúfurárholt land 13 er 3,08 ha, nýtingarhlutfall 0,05 og heildar byggingarmagn 1540 m2, gólfflötur. Innan landsins eru þrír byggingarreitir, Í1 54x50 m fyrir eitt íbúðahús á 1-2 hæðum ásamt bílgeymslu og eitt frístundahús. Tveir byggingarreitir eru merktir U1, annar 40x85m og hinn 40x100 m. Þar innan verði heimilt að byggja hús til landbúnaðarnota eða aðra þá starfsemi sem heimil er samkvæmt skilmálum aðalskipulags. Mesta hæð húsa er 7 m yfir gólfplötu jarðhæðar. Þakform er frjálst en mænisstefna skal vera í samræmi við það sem sýnt er í deiliskipulagi. Byggingarreitir skulu vera minnst í 50 m fjarlægð frá Gljúfurá og minnst í 10 m fjarlægð frá lóðarmörkum. Með umsóknum um byggingarleyfi skal hönnun fráveitu fylgja þeim gögnum.

Gljúfurárholt land 14 er 3,06 ha, nýtingarhlutfall 0,05 og heildarbyggingarmagn 1530 m2. Innan landsins eru tveir byggingarreitir, Í2 80x50 m fyrir eitt íbúðahús á 1-2 hæðum ásamt bílgeymslu og eitt frístundahús og U2, 60x70 m. Þar innan verði heimilt að byggja hús til landbúnaðarnota eða aðra þá starfsemi sem heimil er samkvæmt skilmálum aðalskipulags. Mesta hæð húsa er 7 m yfir gólfplötu jarðhæðar. Þakform er frjálst en mænisstefna skal vera í samræmi við það sem sýnt er í deiliskipulagi. Byggingarreitir skulu vera minnst í 50 m fjarlægð frá Gljúfurá og minnst í 10 m fjarlægð frá lóðarmörkum. Með umsóknum um byggingarleyfi skal hönnun fráveitu fylgja þeim gögnum.

Deiliskipulagstillögur verða til sýnis á bæjarskrifstofum Sveitarfélagsins Ölfuss að Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn frá og með 3. maí 2019 til 14. júní 2019. Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Ölfuss, www.olfus.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til föstudagsins 14. júní 2019. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur Ölfuss að Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Bæjarstjóri Ölfuss.

Uppdráttur og greinargerð, Gljúfurárholt 10
Uppdráttur og greinargerð, Gljúfurárholt 13 og 14

 

Grenndarkynningar Kléberg 3 og Reykjabraut 22.

Skipulags-, bygginga- og umhverfisnefnd samþykkti á 103. fundi sínum 17.04.2019 að grenndarkynna byggingaráform tveggna bílgeymslna.
Fundargerð var staðfest í bæjarstjórn.

Skipulags- og byggingar- og umhverfisnefnd Ölfus hefur falið skipulags- og byggingardeild sveitarfélagsins að láta fara fram grenndarkynningu í samræmi við 7. mgr. 43. gr. skipulags- og byggingalaga nr.73/1997, vegna:

Þeir sem vilja gera athugasemdir eða koma á framfæri ábendingum vegna fyrirhugaðra framkvæmda skulu koma skriflegum athugasemdum/ ábendingum til undirritaðs í stjórnsýsluhúsinu að Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn í síðasta lagi fyrir þann 03.06.2019, skv. skipulagslögum, eða fjórum vikum frá því að formleg kynning kom á vef sveitarfélagsins www.olfus.is; skipulagsmál.  

Kléberg 3: Bygging situr innarlega í lóð frá lóðarmörkum í vestri. Byggingarreitur er 10 m langur og 6 m breiður, og 48,7 m2. Mænishæð er 3,4 m, vegghæð 2,5 að þaki. Mannvirkið er í takt við sambærilega hýsi í götunni. Unnið er í anda samþykktra reikninga frá 1986.

Afstöðumynd Kléberg 3
Uppdráttur Kléberg 3
Útlit Kléberg 3
Samþykktur uppdráttur 1986

Reykjabraut 22: Gert er ráð fyrir tveimur bílgeymslum við lóðarmörk í norðri við Reykjabraut 20 og 22. Hvor bílgeymsla fyrir sig er 34,8 m2 og standa þær útvið lóðarmörk. Byggingarflötur er 8 m breiður og 10,2 m langur. Hæð veggja við lóðarmörk eru 2,6 m.

Uppdráttur Reykjabraut 22

Bent skal á að heimillt er að leggja fram skriflegar athugasemdir eða yfirlýsingu um samþykki allra hagsmunaaðila fyrr en ofangreindur eindasi segir til um og mun skipulagsnefnd þá taka málið til umfjöllunar við fyrsta tækifæri.

Þeir sem ekki gera athugasemdir, teljast samþykkir tillögunni.

Nánari upplýsingar verða gjarnan veittar, ef óskað verður.

 
 

Óveruleg deiliskipulagsbreyting fyrir Iðnaðarsvæði I2 Þorlákshafnar.

Skipulags-, bygginga- og umhverfisnefnd samþykkti á 102. fundi sínum 21.03.2019 að fjölga lóðum innan gildandi deiliskipulags á iðnaðarsvæði við Unubakka. Á 103. fundi staðfesti Skipulags-, bygginga- og umhverfisnefndin uppdrátt af svæðinu, 17.04.2019.

Deiliskipulagsbreytingin tekur til Iðnaðarsvæðis Þorlákshafnar frá 26.11.2009 og gildir um lóðir innan Unubakka. Meginmarkmið breytinga er að fjölga lóðum og bjóða fjölbreyttari stærðir fyrir léttan iðnað innan athafnarsvæðis.

Núverandi skipulagsskilmálar lóðar
Innan gildandi skipulags eru tilgreindir helstu skilmálar fyrir hverja lóð fyrir sig. Undir skilmálum vegna Unubakka 23 (13) koma fram breytingar sem gerðar eru frá núverandi ástandi við gildistöku skipulagsins. Heildarstæðr lóðar var 3.174 m2.

Lýsing breytinga á deiliskipulagi
Í breytingu skipulagsins felst að lóðinni verður skipt upp í tvær lóðir. Skilmálar fyrir lóð Unubakka 23 (13) verða að breytingu lokinni:

Unubakki 23 og 23a:
Byggingarmagn hvorrar lóðarinnar verður: 795 m2
Stærð hvorrar lóðarinnar verður: 1.587 m2
Nýtingarhlutfall verður: 0,50
Vegghæð skal vera allt að: 8,5 metrar
Þakform: Mænis- eða einhallaþak, þakhalli 5-15°

Tengsl við aðalskipulag
Svæðið er skilgreint sem iðnaðarsvæði í aðalskipulagi Ölfus, engar breytingar eru gerðar á notkun lóða með deiliskipulagsbreytingunni og telst því skipulagið vera í samræmi við aðalskipulag.

Ofangreind breyting á deiliskipulagi telst óveruleg og skal málsmeðferð hagað í samræmi við 2.mgr.43.Skipulagslaga nr.123/2010.

Tillögur liggja frammi á bæjarskrifstofum Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn frá 29. 4.2019. Athugasemdafrestur fyrir breytingunni eru 4 vikur frá birtingu kynningar á vef sveitarfélagsins Ölfuss: www.olfus.is, frestur rennur út 27.5.2019.
Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og má skila á bæjarskrifstofur Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn eða á með tölvupósti merkt „DSK Iðnaðarsvæði Þorlákshafnar“.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við deiliskipulagið innan tilskilins frests teljast samþykkir því.

Uppdráttur af óverulegri breytingu.
Samþykkt deiliskipulag 2009.

 

Aðal og deiliskipulag fyrir hafnarsvæði í Þorlákshöfn.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss auglýsir hér með tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss 2010-2022 samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Gildandi aðalskipulag var samþykkt í bæjarstjórn 30. ágúst 2012 og staðfest af Skipulagsstofnun 21. september 2012.

Megin markmiðið með breytingu á aðalskipulagi er að setja skilmála utan um hafnarstarfsemina á svæðinu, vöxt hennar og viðhald. Einnig er áhersla lögð á að færa alla starfsemi sem getur haft í för með sér lyktarmengun, fjær þéttbýlinu.

Breytingin tekur til hafnarsvæðisins austan Þorlákshafnarvegar og Óseyrarbrautar og suður undir Stekkjarbót, Sporið. Breytingin gerð vegna breyttra forsendna og þróunar á hafnarsvæðinu sem hafa breyst með aukningu á vöruflutningum á sjó og þá tíðari komur vöruflutningaskipa til Þorlákshafnar. Aðlaga þarf höfnina og starfsemina svo hún verði skilvirk og örugg sem stærri vöruskipahöfn með meiri umferð um höfnina og samhliða vaxandi eftirspurn eftir lóðum. Norðan Hafnarvegar eru fyrirhugaðar nýjar lóðir sem skapa möguleika fyrir fyrirtæki að byggja upp fjölbreytta atvinnustarfsemi. Vegna framtíðarstækkunar hafnarinnar, nyrst á svæðinu, þarf að huga að umferðarflæði um höfnina og inn á Þorlákshafnarveg og önnur framtíðarsvæði vestan vegarins. Til að gera umferðina greiðfærari er gert ráð fyrir að í framtíðinni komi mislæg gatnamót á Þorlákshafnarvegi þar sem þjónustustig vegarins í framtíðinni er metið að falla undir sömu kröfur og gert er við 2+1 og 2+2. Með mislægum gatnamótum er verið að aðskilja umferð á vegi sem þverar þjóðveg sem liggur utan byggðar og er með umferð stórra þungra bíla sem eru á hægum akstri. Gert er ráð fyrir að vegurinn sem fer um gatnamótin inn á hafnarsvæðið verði megin aðkoma að hafnarsvæðinu í framtíðinni þegar höfnin er komin í fulla stærð. Til að byrja með er gert ráð fyrir að aðalaðkoman verði frá núverandi hringtorg á Þorlákshafnarvegi um Hafnarveg og Óseyrarbraut og skilgreind sem stofnvegur.

Við breytinguna voru skoðuð áhrif á umhverfisþættina og metið í samræmi við stefnu ríkisins og sveitarfélaga í tilteknum málaflokkum, lög og reglugerðum. Deiliskipulagstillagan er byggð á gildandi deiliskipulagi fyrir hluta af svæðinu sem auglýst var í B-deild Stjórnartíðinda 28. nóvember 2008 og því er um heildarendurskoðun á deiliskipulaginu að ræða skv. skipulagsreglugerð 90/2013, gr. 5.8.1. Við staðfestingu þessarar tillögu að breytingu á deiliskipulagi hafnarsvæðisins fellur eldra deiliskipulag úr gildi.

Deiliskipulagstillagan er auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu fyrir Ölfus, 2010-2022 fyrir breytingu á hafnarsvæðinu. Frá því deiliskipulagið tók gildi hefur þróun hafnarsvæðisins verið töluverð og telur bæjarstjórn æskilegt sé að fella gildandi deiliskipulag úr gildi og leggja fram nýtt skipulag með viðbótarsvæði á norðurhlutanum.

Helstu breytingar á deiliskipulaginu eru að deiliskipulagið er stækkað til norðurs og þar skilgreindar 31 nýjar lóðir og umferðarflæði á því svæði. Hafnarvegur og Óseyrarbraut verða stofnbrautir niður að Herjólfsbryggju. Breytingar gerðar á hafnarmannvirkjum, fyllingum og viðleguköntum. Gert ráð fyrir möguleika á ferðaþjónustustarfsemi í bland við hafnarstarfsemi. Lóðunum Hafnarskeið 3, 5, 7 og 9 og lóðunum Óseyrarbraut 2, 4, 6, 8, 10 og 12 er bætt við deiliskipulagssvæðið. Smábótahöfnin minnkuð frá gildandi skipulagi og gert ráð fyrir að stærri skip geti lagst að Austurgarði. Svartaskersbryggja stytt. Fylling að Herjólfsbryggju minnkuð. Landfylling sunnan Skarfaskersbryggju minnkuð, viðlegukantur út frá Norðurvör tekinn út. Suðurgarður breikkaður.

Megin markmiðið með breytingu á deiliskipulaginu er að skilgreina notkun innan deiliskipulagsins og að setja skilmála utan um hafnarstarfsemina á svæðinu, vöxt hennar og viðhald. Einnig er áhersla lögð á að færa alla starfsemi sem getur haft í för með sér lyktarmengun, fjær þéttbýlinu.

Breytingin gerð vegna breyttra forsendna og þróunar á hafnarsvæðinu sem hafa breyst með aukningu á vöruflutningum á sjó og þá tíðari komur vöruflutningaskipa til Þorlákshafnar. Skipulagssvæðið er um 132 ha að stærð. Eldri hluti hafnarinnar er að mestu fullbyggður og eru ekki mikil tækifæri til þéttingar eða aukinna byggingarheimilda nema á nokkrum lóðum.

Breytingartillagan, greinargerð og umhverfisskýrsla verða til sýnis á bæjarskrifstofum Ölfuss að Hafnarbergi 1 frá og með 23. apríl 2019 til og með 4. júní 2019 og hjá Skipulagsstofnun að Borgartúni 7c í Reykjavík. Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Ölfuss, www.olfus.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér  með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til og með 4. júní 209. Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofu Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn.

Bæjarstjóri Sveitarfélagsins Ölfuss.

 

Aðalskipulagsbreyting fyrir Grástein Ölfusi.

Bæjarstjórn Ölfuss auglýsir hér með niðurstöðu sína á óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Ölfuss, 2010-2022 samkvæmt skv. 2 mg. 36 gr. skipulagslaga, með að fjölga íbúðum í allt að 16 á 10 íbúðarlóðum á landi Grásteins í Ölfusi í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010. Reiturinn er skilgreindur sem I13 í staðfestu aðalskipulagi. Breytingin hefur ekki verulega breytingu á landnotkun á svæðinu. Fyrir er komin kjarni með íbúahúsalóðum og verið að fjölga lóðum vegna eftirspurnar á íbúðahúsalóðum í dreifbýli Ölfuss og til að nýta betur innviðauppbyggingu á svæðinu svo sem vegi og heitt vatn til húshitunnar.

Tillaga að deiliskipulagsbreyting fyrir land Grásteins í Ölfusi.

Samhliða aðalskipulagsbreytingunni er auglýst hér með tillaga að breytingu á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Ekki er talin þörf á lýsingu vegna deiliskipulags, þar sem fyrir liggur samþykkt deiliskipulag frá 2007, m.s.br. þar sem fram koma allar megináherslur nýs deiliskipulags. Nýtt deiliskipulag gerir ráð fyrir þremur athafnalóðum, þremur landbúnaðarlóðum og 10 íbúðalóðum sem standa munu við Bláengi og Grásteinn II. Á íbúðar- og landbúnaðarlóðum er heimilt að byggja allt að 500 m² á hverri lóð, íbúð og bílskúr en á lóðum við Bláengi 1, 3, 6, 7, 8 og 9 er heimilt er að byggja parhús. Á athafnalóðum er heimilt að byggja allt að 1200 m2 á hverri lóð. Skipulagsuppdrátturinn tekur til 16 lóða sem áður hafa verið stofnaðar úr landi Grásteins, L175543, Vorsabæjar, L171317 og Valla, L171814 í Ölfusi. Aðkoma er af Vallavegi nr. 3937. Innan svæðisins eru þrjár iðnaðarlóðir við Skjólklett 1, 2 og 3. Einnig Grásteinn I, Grásteinn III og Grástein IV sem eru byggingar skipulagðar á landbúnaðarlandi samkvæmt ákvæðum í aðalskipulagi. Gert er ráð fyrir að byggingar tengist hitaveitu sem er á svæðinu og að veitur og vegir verði á ábyrgð landeiganda. Við gildistöku nýs deiliskipulags fellur eldra deiliskipulag frá 2007 m.s.br. úr gildi.

Aðalskipulagsuppdráttur fyrir Grástein
Deiliskipulagsuppdráttur fyrir Grástein
Greinargerð deiliskipulags fyrr Grástein

Tillaga að deiliskipulagi fyrir land T-Bæjar í Selvogi.

Í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010, hefur bæjarstjórn Sveitarfélagsins Ölfuss samþykkt deiliskipulag og umhverfisskýrslu fyrir land T-Bæjar í Selvogi.  Málsmeðferð er skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga.

Skipulagssvæðið markast af 12120 m2 lóð úr landi jarðarinnar Torfabær og liggur við veg að Strandarkirkju. Lóðin er skráð viðskipta- og þjónustulóð í Þjóðskrá. Lóðin er innan hverfisverndar fyrir Selvoginn og skal öll uppbygging taka mið af því að innan hverfisverndarinnar er mikið af minjum um byggð á fyrri tímum. Halda skal byggingarframkvæmdum í lágmarki og þess gætt að þær leiði til eins lítillar röskunar og kostur er. Á lóðinni er veitingahús um 100 m2, gisti- og aðstöðuhús fyrir ferðamenn, lítið salernishús og tjaldsvæði. Forsendur fyrir deiliskipulaginu er að áframhald verði á veitinga- og gistiaðstöðu (tjöld og hjólhýsi) á svæðinu. Skilmálar fyrir lóðina er að heimilt er að byggja þjónustu/aðstöðuhús fyrir núverandi starfsemi og stækka núverandi hús um allt að 150 m2, í allt að 250 m2, innan byggingarreits fyrir þjónustuhúsið. Einnig heimilt að byggja allt að 60 m2 geymslu innan byggingarreit fyrir geymsluhús. Hús skulu vera á einni hæð og mesta hæð á húsi má vera 6 m frá núverandi landhæð. Mænisstefna eins og á núverandi húsi eða þvert á hana. Vegagerðin hefur samþykkt aðkomu að lóðinni frá vegi að Strandarkirkju og skal uppbygging á bílastæði vera í samræmi við það. Bílastæðin innan lóðar T-Bæjar og bílastæðið fyrir rútur aðskilið frá veginum með inn og út keyrslu. Nýtingarhlutfall lóðar er 0,05.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum Ölfuss að Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn, frá og með 15. apríl 2019 til og með 27. maí 2019, á skrifstofutíma. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera skriflegar athugasemdir við deiliskipulagtillöguna.  Frestur til þess að skila þeim inn er til 27. maí 2019.Skila skal athugasemdum inn á bæjarskrifstofur Ölfuss, Hafnarbergi 1, 815 Þorlákshöfn. Þeir sem ekki gera athugasemdir við deiliskipulagið innan tilskilins frests teljast samþykkir því.

Deiliskipulagsuppdráttur fyrir Torfabæ

F. h. Sveitarfélagsins Ölfuss, Sigurður Ósmann Jónsson

Á meðfylgjandi uppdrætti kemur nánar fram í hverju breytingarnar eru fólgnar.

 

X Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?