Slökkvilið Þorlákshafnar sameinast Brunavörnum Árnessýslu

Brunavarnir í Ölfusi
 

Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti á fundi sínum 26. nóvember síðast liðinn að sameina Slökkvilið Þorlákshafnar Brunavörnum Árnessýslu. 

 

Aðdragandi

Til margra ára hefur verið rekið sérstakt slökkvilið í Þorlákshöfn sem þjónað hefur byggðinni í Þorlákshöfn og næsta nágrenni.  Samstarfssamningur hefur verið á milli slökkviliðs í Hveragerði og Sveitarfélagsins Ölfuss um þjónustu slökkviliðsins við dreifbýli Ölfuss. 

 

Samningur þessi sem síðast var endurnýjaður árið 2003 gerir ráð fyrir að Sveitarfélagið Ölfus greiði 35% af rekstrarkostnaði slökkviliðs í Hveragerði.  Í samningnum milli Hveragerðis og Ölfuss er fjallað um fleiri þætti svo sem byggingu og rekstur grunn- og leikskóla.  Fyrir um tveimur árum ákvað bæjarstjórn Hveragerðis að óska eftir endurskoðun á samningnum með það í huga að Sveitarfélagið Ölfus greiddi allt að 50% í rekstri Slökkviliðsins í Hveragerði.

 

Breyttar aðstæður

Bæjarstjórn Ölfuss ákvað í framhaldi af þessu að fara í heildarendurskoðun á brunavörnum í sveitarfélaginu.  Sveitarfélagið Ölfus hefur stækkað mikið á undanförnum árum, nýjir byggðakjarnar hafa risið í dreifbýli, virkjanir og önnur mannvirki á Hellisheiði, auk þess sem að umferð hefur aukist á svæðinu.  Niðurstaða bæjarstjórnar var að sameinast Brunavörnum Árnessýslu og var það mat bæjarstjórnar að þannig væru heildarhagsmunir og öryggi íbúanna best tryggt.

 

Þjónusta

Á undanförnum árum hefur bæjarstjórn lagt mikið upp úr því að kynna sveitarfélagið sem áhugaverðan kost fyrir fyrirtæki til þess að koma á fót iðnaði, stórum sem smáum.  Með tilkomu Suðurstrandarvegar opnast svæði fyrir vestan byggðina í Þorlákshöfn sem er mjög ákjósanlegt byggingarland fyrir iðnaðaruppbyggingu.  Bæjarstjórn vinnur nú að breytingum á aðalskipulagi 2002-2014 sem felur í sér iðnaðarsvæði 535 ha. að stærð ásamt línulögnum uppí tengivirki Landsnets á Hellisheiði.  Markmiðið með breytingunum er að nýta þá orku sem verður til í sveitarfélaginu til atvinnuuppbyggingar fyrir suðurland.  Í viðræðum við stórfyrirtæki er farið yfir þjónustustig sveitarfélagsins og þá möguleika svo sem slökkvilið hefur til þess að bregðast við eldsvoða.  Slökkviliðið í Þorlákshöfn hefur á að skipa góðu og hæfileikaríku starfsfólki sem þjónað hefur byggðinni með miklum ágætum.   Þrátt fyrir það hefur ávallt komið fram í viðræðum við stórfyrirtæki að efla þyrfti brunavarnir á svæðinu.   Auk þess sem að sveitarfélagið er víðfermt  krefst það brunavarna sem þjónar öllu svæðinu í heild sinni.

 

Brunavarnir Árnessýslu

Að Brunavörnum Árnessýslu standa sveitarfélögin Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Sveitarfélagið Árborg og nú Sveitarfélagið Ölfuss. Brunavarnir hafa starfsstöðvar á Selfossi, Stokkseyri, Laugarvatni, Reykholti og Árnesi,  þ.e. slökkviliðsbíla, húsnæði og mannskap. Með  sameiningu Slökkviliðs Þorlákshafnar við Brunavarnir Árnessýslu  verður sú eina breyting að í stað slökkviliðsstjóra í Þorlákshöfn verður varðstjóri sem starfar í nánu samstarfi við slökkviliðsstjóra og varðstjóra Brunavarna Árnessýslu á hinum starfsstöðvunum. Tækjabúnaður, fjöldi slökkviliðsmanna og húsnæði verður með sama fyrirkomulagi og nú er. Æðsta vald í málefnum Brunavarna Árnessýslu er falið fulltrúaráði sem skipað er fulltrúum frá öllum aðildarsveitarfélögum.

 

 

Að lokum

Bæjarstjórn er það fullljóst að allar breytingar á þjónustu sem eins og í þessu tilfelli hefur verið farsæl eru viðkvæmar.  Staða mála er með þeim hætti að ekki náðist áframhaldandi samkomulag við bæjarstjórn Hveragerðis um áframhaldandi þjónustu við dreifbýli Ölfuss á viðunandi kjörum.  Því var sú leið farin að ganga inní Brunavarnir Árnessýslu og er það von okkar að samstarfið gangi vel og tryggi öllum íbúum sveitarfélagsins fullnægjandi þjónustu á sviði brunavarna.

 

Ölfusi 27. nóvember 2009,

 

Ólafur Áki Ragnarsson bæjarstjóri
X Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?