Auglýsing: Úthlutun íbúðar fyrir aldraða á Egilsbraut 9

Auglýsing: Úthlutun íbúðar fyrir aldraða á Egilsbraut 9

Laus er til umsóknar íbúð fyrir aldraða að Egilsbraut 9. Markmið með úthlutun íbúðanna er að koma til móts við þarfir aldraðra/öryrkja íbúa í Sveitarfélaginu Ölfusi sem sökum  félagslegra- og heilsufarslegra aðstæðna geta ekki búið áfram og séð um sig sjálfa í eigin húsnæði.   Íbúðunum er ætlað að vera hentugur búsetukostur þar sem einstaklingar  geta haldið eigið heimili sem lengst við sem bestar aðstæður.

Hverjir geta sótt um?

Forsenda þess að geta sótt um íbúð að Egilsbraut 9 er að umsækjandi uppfylli öll eftirfarandi skilyrði:

a.   Umsækjendur um íbúðir skulu hafa náð 67 ára aldri.

b. Umsækjandi skal hafa átt lögheimili í sveitarfélaginu í 2 ár.

c.   Umsækjandi sé í þörf fyrir aðstoð og stuðning til að geta búið á eigin heimili og að slíka  þjónustu sé ekki hægt að veita í núverandi húsnæði umsækjanda.

Undanþágur

Heimilt er að veita undanþágu frá skilyrðum við eftirfarandi aðstæður:

  1. Umsækjandi hefur búið í Ölfusi stóran hluta ævi sinnar en flutt tímabundið úr sveitarfélaginu vegna húsnæðisvanda eða vinnu.
  2. Skólaþjónustu- og velferðarnefnd Árnesþings getur veitt undanþágu frá aldursákvæði til öryrkja sem ekki hafa náð 67 aldri.

Skólaþjónustu- og velferðarnefnd Árnesþings getur veitt undanþágu frá lögheimili sökum félags- og heilsufarslegra aðstæðna

Mat og forgangsröðun umsókna

Fullnægi umsækjandi skilyrðum raðast umsóknin í forgangsröð samkvæmt matsviðmiði, þar sem m.a. er haft til hliðsjónar núverandi heilsufar, félagslegar aðstæður og húsnæðisstaða. Þjónustþörf verður þannig faglega metin af félagsráðgjafa og ræður stig þjónustuþarfar mestu þegar að úthlutun kemur.

Úthlutun íbúða fer fram hjá bæjarráði Ölfuss á grundvelli tillagna og mats af hálfu Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings.

Öllum umsóknum verður svarað skriflega. Ákvörðun Skólaþjónustu- og velferðarnefndar Árnesþings skal kynnt umsækjanda tryggilega og um leið skal honum kynntur réttur hans til málskots til úrskurðarnefndar félagsþjónustu.

Hvernig er sótt um?

Sótt er um íbúð að Egilsbraut 9 hjá félagsþjónustu sveitarfélagsins  á þar til gerðu eyðublaði á bæjarskrifstofu sveitarfélagsins eða rafrænt á heimasíðu sveitarfélagsins www.olfus.is. Umsóknarfrestur er til og með 20. nóvember 2017

Frekari upplýsingar veitir María Kristjánsdóttir, forstöðumaður Skóla- og velferðarþjónustu í síma 483-4000 eða netfang maria@hveragerdi.is.

 

X Loka
Var efnið á síðunni hjálplegt?